Залізничний район м. Львова. ЗДО № 136

Навчальний процес

ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ЗДО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ У РІЗНИХ ФОРМАХ:

- ОРГАНІЗОВАНІ ЗАНЯТТЯ (ГРУПОВІ, ПІДГРУПОВІ, ІНДИВІДУАЛЬНІ);

- ІГРОВА, ПІЗНАВАЛЬНА, ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ;

-ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА,  ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ;

- СВЯТА, РОЗВАГИ, ВІКТОРИНИ, ТЕАТРАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОЩО

 

 

У  2018/2019 навчальному році освітня діяльність педагогів дошкільного навчального закладу  спрямована на виконання положень Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Закону України «Про дошкільну освіту», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, реалізацію завдань  Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти(схваленого МОН молодь спорту України від 04.05.2012р.),  Програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», корекційно-розвивальної Програми для дітей з загальним недорозвитком мовлення , з діагнозом ФФН -авт. Ю.В.Рібцун,  продовження апробації парціальної програми «Український віночок. Львівщина» інтегрованого  спеціального курсу «Культура добросусідства»,  застосування інноваційних технологій  «ІКТ», «Психолого-педагогічного проектування взаємодії педагога і дитини», «Ейдетика», «Мнемотехніка»

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ПЕДКОЛЕКТИВУ ДНЗ

НА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

- ОПТИМІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО СВІДОМОЇ, ТОЛЕРАНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ;

- СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО РОЗВИВАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ПРОДУКТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДИТИНИ ЗГІДНО ПОЛОЖЕНЬ  ОСВІТНЬОЇ ЛІНІЇ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "ДИТИНА У СВІТІ КУЛЬТУРИ"

- ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДНЗ ЩОДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ПАТРІОТИЧНОГО  ВИХОВАННЯ  ДОШКІЛЬНИКІВ

 

Зміст сторінки оновлено